ام آر آی

ام آر ارتروگرافی

روشی است برای مطالعه ی ساختمان های داخلی مفاصل بدن که با ترزیق ماده ی کنتراست زا در مفصل کنتراست مصنوعی ایجاد کرده وسپس تحت پوزیسیون های متفاوت از آن رادیوگرافی بعمل می آورند.

آرتروگرافی اندام فوقانی          

آرترو گرافی اندام فوقانی شامل مچ دست آرنج وشانه است.

  1. آرترو گرافی مچ دست

          


 مطالعه  ساختمان داخلی مچ دست با ترزیق ماده ی کنتراست زای غیریونی به داخل کپسول مفصلی را آرتروگرافی مچ دست می نامند


2  .آرتروگرافی آرنج

مطالعه رادیولوژیک فضای مفصلی داخل ارنج با تزریق ماده حاجب محلول درآب غیرروغنی ارتروگرافی ارنج نامیده میشود.این روش نسبت به سایر مفاصل کمتر متداول است.

  1. آرتروگرافی شانه

مطاله ی پرتوشناختی مفصل شانه با ترزیق ماده ی حاجب محلول در آب غیر یونی را آرتروگرافی شانه می گویند.


آرتروگرافی اندام تحتانی

آرتروگرافی اندام تحتانی شامل آرتروگرافی مچ پا زانو ومفصل هیپ است


1.آرتروگرافی مچ پا

مطالعه ی رادیولوژیکی مفصل مچ پا با تزریق ماده ی کنتراست زا را میگویند که به روشهایی که در مراحل ارتروگرافی اندام فوقانی گفته شد انجام میشود.


  1. آرتروگرافی زانو

مطالعه ی پرتوشناختی مفصل زانو با تزریق ماده ی حاجب را آرتروگرافی زانو میگویند.
بیشترین درصد درخواست ها برای نسوج نرم مهم مثل منیسک ها لیگامان ها در زانو است.


  1. آرتروگرافی مفصل ران

مطاله ی رادیولوژیکی مفصل ران با ترزیق ماده ی حاجب محلول درآب غیر یونی که اغلب به روش کنتراست ساده صورت می گیرد را آرتروگرافی هیپ می گویند.

Share this article

طرف های قرارداد

درباره

خبرنامه

دریافت جدیدترین اخبار از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…