مرکز تصویربرداری پزشکی (کیمیاپرتو) نور
Kimia partow Noor Medical Imaging Center

ام ارای 1.5 تسلای زیمنس آوانته
سی تی اسکن مولتی اسلایس

سونوگرافی کالر داپلر ؛ ماموگرافی ،سنجش تراکم استخوان
رادیولوژی دیجیتیال ، رادیولوژی پانورکس (تمام دندان ) ورادیولوژی تک دندان

نوبت دهی غیر حضوری (ایتا) ام آر آی و سی تی اسکن: 09380438900
نوبت دهی غیر حضوری (ایتا) سونوگرافی، ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان و رادیولوژی: 09380437900